Coachingstrajecten

Wij verzorgen coachingstrajecten waarbij motivatie, bewustwording en inzicht de drijfveren zijn. Een persoonlijk coachingstraject voor u of uw werknemer zorgt voor nieuwe inzichten, andere denkpatronen en persoonlijke groei. Belemmeringen worden omgezet in bekrachtigingen en nieuwe doelen worden gesteld.

Persoonlijke coaching
Verschillende mensen gedragen zich op verschillende manieren. Deze gedragingen komen voort uit bepaalde gedragspatronen. Dit betreft zowel effectieve gedragspatronen als gedragspatronen die extra aandacht behoeven. Mensen zijn zich echter niet altijd bewust van deze patronen. Vaak zegt men: "Zo ben ik nu eenmaal". Als we op deze uitspraken en onderliggende instelling inzoomen, komen we erachter dat in een bepaald gedrag een patroon te herkennen is. Met deze patronen en onderliggende oorzaken van deze patronen gaan we aan de slag, waardoor de coachingssessies Telemarkt Trainingen verder gaan dan het aanleren van "oppervlakkige" vaardigheden. Op deze manier creëren we diepgang, welke van essentieel belang is voor blijvende verandering. Telemarkt Trainingen hanteert hierbij onder andere op NLP gebaseerde coachingsmethodieken.

Plan van aanpak
Er wordt gestart met een intakegesprek, waarin de hulpvraag centraal staat en wordt gedefinieerd.

Vervolgens maken wij in overleg met u een plan van aanpak gericht op het functioneren. Hierna wordt het aantal coachingssessies en de duur van deze sessies bepaald. De coaching bestaat uit verschillende technieken en oefeningen die u zowel op locatie als thuis zelfstandig dient uit te voeren. Afhankelijk van de hulpvraag zal het traject tussen de 5 à 10 uur in beslag nemen, verspreid over 2 à 3 maanden. Tussen de coachingssessies zitten 2 à 3 weken. Tussentijds zullen u of uw medewerkers steeds gerichte opdrachten uitvoeren.

Na de coaching bestaat de mogelijkheid tot contact tussen u, de medewerkers en de coach om er zeker van te zijn dat het beoogde resultaat bereikt wordt. Dit is van groot belang, aangezien na afloop van het coachingtraject de dagelijkse praktijk immers weer aanvangt. Op deze manier zijn u en uw medewerkers verzekerd van een goede nazorg en resultaat in de praktijk.

Punten waar speciale aandacht aan wordt besteed:

  • herkennen van gedragspatronen;
  • houding en presentatie;
  • ombuigen van ineffectieve gedragspatronen;
  • het herkennen en loslaten van mogelijk blokkerende emoties;
  • het effectief stellen en bereiken van doelen.

Onze werkwijze

Gedurende het coachingstraject zal uw medewerker persoonlijke groei ervaren en eigen doelen gaan stellen, waarbij inzicht verkregen wordt in denk- en gedragsprocessen. Men gaat nieuwe gedragspatronen creëren die ervoor zorgen dat men daadwerkelijk dingen anders gaat zien, horen, voelen en doen om vervolgens belemmeringen om te zetten in bekrachtigingen en zo te groeien. Snel en effectief!

  © Telemarkt Trainingen