Beter Presenteren

Geen kunst, maar een kunde!                                           

Voor wie?
Voor iedereen die een mondelinge presentatie moet houden, of een presentatie voor een ander moet voorbereiden.

Het is voor u belangrijk te weten aan welke eisen een presentatie moet voldoen. In deze eendaagse training leert u hoe een mondelinge presentatie wordt voorbereid, hoe deze moet worden opgebouwd en hoe u een presentatie met visuele hulpmiddelen kunt ondersteunen.

Welk doel?
Deze praktijkgerichte intensieve training is erop gericht u te leren hoe een presentatie zo voor te bereiden en uit te werken dat deze boeiend en goed gestructureerd is. Kortom: een goede pres(en)tatie!

De opbouw van het programma
Doel en doelgroep - Omgaan met spreekangst - Voorbereiding - Een goede voordracht - Formulering, stijl en structuur - Contact met het publiek - Van bouwplan tot spreekschema - Omgaan met vragen - Visuele hulpmiddelen

Gerelateerde trainingen
Klantgericht telefoneren

  © Telemarkt Trainingen