Het bedrijf

Telemarkt Trainingen
Telemarkt Trainingen is sinds 1988 de organisatie die gespecialiseerd is in het kort, krachtig en praktijkgericht trainen van personeel op het gebied van verkoop, communicatie en management.


Praktijk is kwaliteit
Telemarkt Trainingen zorgt ervoor dat uw organisatie actief, flexibel en innoverend blijft. Hoe? Door een praktijkgerichte en flexibele benadering. In alle trainingen vullen theorie en praktijk elkaar aan: gerichte praktijkcases, herkenbare rollenspelen en effectieve oefeningen zijn waardevolle onderdelen van onze trainingen. Motivatie, bewustwording en inzicht zijn de drijfveren. Zo zorgt Telemarkt Trainingen voor een effectieve marktbenadering en meer kwaliteit in uw organisatie. De knelpunten in de werksituatie worden efficiënt aangepakt. Een goede persoonlijke begeleiding en een evaluatietraject staan borg voor een blijvende kwaliteitsverbetering. Telemarkt Trainingen garandeert u: "Vandaag geleerd is morgen toegepast!"Telemarkt Trainingen garandeert
Meer flexibiliteit en klantgerichtheid, direct meer resultaat, effectieve marktbenadering, maximaal rendement uit uw relaties, klanten en prospects, optimale communicatie zowel intern als extern. 

Samengevat betekent dit dat uw klanten relaties worden en uw medewerkers winnaars. Uw medewerkers krijgen meer kennis en inzicht, waardoor zij in de dagelijkse werksituatie daadkrachtiger en flexibeler kunnen participeren in de markt. Kortom, Telemarkt Trainingen betekent kwaliteit in uw organisatie.

Winnen
De doelstelling van Telemarkt Trainingen is het op een hoger niveau brengen van de communicatie binnen uw organisatie, zodat uw doelen worden gerealiseerd. In iedere training leren de cursisten hoe effectieve communicatie kan worden bereikt. In alle gevallen ligt de nadruk op het bereiken van een win-win situatie voor de betrokken partijen. 

Trainers
Voor aanvang van elke training inventariseren de trainers van Telemarkt Trainingen de leerdoelen van de cursisten. Tijdens de training wordt aan deze leerdoelen speciale aandacht besteed. De trainers begeleiden de cursisten en reiken vaardigheden aan die direct kunnen worden gebruikt in de werksituatie. Handvatten uit de praktische psychologie geven de cursisten meer inzicht. De trainers houden de cursisten een spiegel voor en laten hen de puntjes op de i zetten. U ziet de volgende dag direct de resultaten.

Alle trainingen worden gegeven door ervaren trainers. Zij onderscheiden zich door jaren- lange ervaring in de praktijk. Omdat zij dagelijks met de praktijk te maken hebben, blijven zij op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt. Zij kunnen accuraat en flexibel inspringen op de wensen van uw organisatie.

Open trainingen
De open trainingen duren van 9.00 uur tot 16.30 uur en vinden plaats in onze eigen trainingsaccommodatie. Iedere cursist die met goed gevolg de training afrondt, krijgt na afloop van de training een certificaat. 

Incompany trainingen
Telemarkt Trainingen is specialist op het gebied van in-company trainingen. Een dergelijke training wordt volledig afgestemd op de situatie binnen uw organisatie. De voorbereiding voor een in-company training van Telemarkt Trainingen is zeer grondig. Na een inventarisatie ontwikkelen de trainers, in nauw overleg met u, het trainingsprogramma. De onderwerpen zijn exact afgestemd op uw wensen. Onze praktijkgerichte aanpak brengt met zich mee dat er maximaal tien personen per groep kunnen deelnemen. Naast het vertalen van de open trainingen naar uw bedrijfssituatie verzorgen wij trainingen op het gebied van verkoop, communicatie en management in de ruimste zin van het woord. Voorbeelden daarvan zijn: schriftelijke communicatie, solliciteren en teambuilding. Telemarkt Trainingen verzorgt voor u echt een training(straject) op maat.

Nazorg
Om kwaliteitsverbetering te waarborgen, staan wij garant voor een goede nazorg en evaluatie na iedere training. De mogelijkheid bestaat om de opgedane kennis na enige tijd te toetsen. Ook zijn onze trainers altijd bereid uw vragen te beantwoorden. 


Contact
Telemarkt Trainingen b.v.
Essebaan 73 - 2908 LJ  Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-2582424 - Fax: 010-2582425 - E-mail: info@telemarkt.nl
BTW nummer: NL8015.52.254.B01 - K.v.K. nummer: 24195379
Bankrelatie: ABN-AMRO - Nummer: 40.86.12.053 - IBAN: NL29ABNA0408612053 - BIC: ABNANL2A


  © Telemarkt Trainingen