Debiteurenbewaking

Voor wie?
U, als verantwoordelijke voor de debiteurenbewaking, dient betalingen te realiseren binnen de door u gestelde termijn, met behoud van de goede relatie met uw debiteuren.

In deze eendaagse training leert u alles over tegenwerpingen en smoezengedrag, zodat u uw debiteuren op een efficiënte en effectieve manier kunt benaderen.
Belangrijke onderwerpen zijn: klantgedrag herkennen en hierop reageren en gesprekstechnieken, met de nadruk op het maken van effectieve afspraken.

Welk doel?
Deze praktijkgerichte training heeft als doel u te leren openstaande betalingen te innen, zonder afbreuk te doen aan de goede relatie met uw klanten. Het is de toon die de muziek maakt!
De opbouw van het programma
Praktische psychologie - Ombuigen van smoezen - Handelen volgens de procedures - Overtuigen en argumenteren - Ken je debiteuren - Werken met scripts - Klanttypologieën herkennen - Vraagtechnieken - Rollenspelen

Gerelateerde trainingen
Effectieve telefonische communicatie

  © Telemarkt Trainingen